Team

Het team van de Zaaier

Groep 1 t/m 3

Maandag              Hester van Dijk

Dinsdag                Hester van Dijk

 

Groep 4 en 5

Maandag              Dineke Wielink

Dinsdag                Dineke Wielink

 

Groep 6 t/m 8

Maandag             Clarieke Veldhuizen

Dinsdag               Clarieke Veldhuizen

 

Groep 1 t/m 4

Woensdag            Ingrid Klompenmaker

Donderdag           Ingrid Klompenmaker

Vrijdagmorgen      Ingrid Klompenmaker

 

Groep 5 t/m 8

Woensdag          Clarieke Veldhuizen

Donderdag         Clarieke Veldhuizen

Vrijdagmorgen   Marielle van Winkelen

 

Leerlingbegeleider                                          Caroline Pols

Intern begeleider                                             Greetje Westerhof

Vakleerkracht bewegingsonderwijs                 Angenita Lemstra

Plusklas leerkracht                                          Gerda Klooster

Concierge                                                        Jan Pieter Tolner

Directeur                                                          Bertine Bouw